CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Célunk a gyermekek és fiatalok erkölcsi alapjainak szilárdítása, korrigálása, olyan keresztény értékek középpontba helyezése, mint önzetlenség, szeretet, megbocsátás, segítőkészség, tekintélytisztelet, család.

Alapítványunk a gyermekekkel való foglalkozások során tiszteletben tartja vallási hovatartozásukat. Felekezeti függőségünk nincs, munkatársaink, segítőink különböző vallási háttérből jönnek. Tanításaink alapja kizárólag a Biblia. Az Istenben való hitet, és Jézus Krisztusban való üdvösséget valljuk.

Kiemelten foglalkozunk

  • a hátrányos helyzetű, a csonka családban, a család nélkül, vagy állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek fejlesztésével, illetve társadalmi beilleszkedésük elősegítésével.
  • Lehetőség szerint részt vesz az utógondozásban.

Tevékenységek

  • Szociális: ruha, élelmiszer, tisztító és tisztálkodó, valamint iskolaszerek adományozása
  • Nevelés, erkölcsi nevelés, oktatás, képességfejlesztés: megfelelő és sokszínű programok rendszeres szervezése gyermek és anyaotthonokban, táborszervezés.
  • Kulturális: speciális alkalmak, gyermekmagazin szerkesztése
  • Gyermek és Ifjúságvédelem: Gyerekek és segítők képzése, gyermekvédelmi alapelvek alkalmazása
  • Sport: Programok otthonokban és táborokban, gyereknapok szervezése