Homok

  • Homok
  • Homok1
  • Homok2
  • Homok3
  • Homok4
2015-ben megkerestek minket Ungvár mellől, Homokról, hogy nagy szükségben vannak, tudnánk-e segíteni. A település egy részén nagy létszámú roma lakosság él. A körülmények nagyon szegényesek. A magyarországi viszonyoknál sokkal rosszabbak. Létrejött egy roma gyülekezet nagy létszámú közösséggel.

Elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez mérten segítünk. Megígértük, hogy évente 2-4 alkalommal elmegyünk és klubalkalmat tartunk a gyerekeknek.
2016 decemberében példátlan összefogás keretében 3 községből és egy kínai kereskedés vezetőjétől több, mint 180 pár téli cipőt és csizmát gyűjtöttünk össze és vittük el a rászoruló közösséghez. Isten időzítése bámulatos. Évtizedek óta nem tapasztalt hidegek árasztották el azon a télen Kárpátalját és rengeteg hó esett. Ahol azt sem engedhetik meg a családok, hogy egy új pár cipőt vegyenek gyermekeiknek, oda a nagy hideg előtt tudtuk elvinni az akkor leghasznosabb segítséget. Szeretnénk ezután is lehetőségeinkhez mérten támogatni ezeket a mélyszegénységben élő családokat.