CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Célunk a gyermekek és fiatalok erkölcsi alapjainak szilárdítása, korrigálása, olyan keresztény értékek középpontba helyezése, mint önzetlenség, szeretet, megbocsátás, segítőkészség, tekintélytisztelet, család.

Alapítványunk a gyermekekkel való foglalkozások során tiszteletben tartja vallási hovatartozásukat. Felekezeti függőségünk nincs, munkatársaink, segítőink különböző vallási háttérből jönnek. Tanításaink alapja kizárólag a Biblia. Az Istenben való hitet, és Jézus Krisztusban való üdvösséget valljuk.

Kiemelten foglalkozunk

Tevékenységek